Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Doľany - Kaplnka sv. Leonarda a Floriána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Doľany, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Gotická kaplnka z konca 14. storočia. Upravená a rozšírená bola v 17. storočí. [1] Stavebné zásahy sa uskutočnili aj v prvej polovici 18. storočia a 19. storočí. [2] Posledná úprava prebehla v 20. storočí. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a bez veže. Prístavba na severnej strane je krytá renesančnou hrebienkovou klenbou. Presbytérium má sieťovú gotickú klenbu, na ktorej sú fragmenty fresiek. Hladká fasáda je členená opornými piliermi. Priečelie má neogotickú úpravu. [3] Ľavá strana sakrálneho objektu je zasadená do skalného masívu, ktorý tvorí väčšiu časť tejto strany. Veľká skala prečnieva do kaplnky a vypĺňa priestor pod dreveným chórom. [4]
 

Hlavný oltár s reliéfom Korunovania Panny Márie pochádza z polovice 18. storočia. Bočný oltár sv. Floriána je z roku 1679. Socha Panny Márie je z druhej polovice 18. storočia. Závesné obrazy Krížovej cesty sú z roku 1850 od Weczeliho. [5]
 

Za kaplnkou sa nachádza malá jaskyňa. Podľa starobylej miestnej ľudovej povesti jaskyňa voľakedy viedla až do Francúzka a sv. Leonard ňou prišiel z Francúzska do Dolian. V dávnej minulosti žili neďaleko kaplnky pustovníci. Posledným pustovníkom, ktorý žil v Doľanoch asi do roku 1759, bol istý Remígius z Moravy. [6]
 

Kaplnka je známa v širokom okolí a katolícki veriaci z Dolian i okolitých obcí k nej každoročne na siedmu nedeľu po Veľkej noci konajú púť. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci nad obcou. Nachádza sa pod Kalváriou.
Fotogaléria
Doľany - Kaplnka sv. Leonarda a Floriána foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany - Kaplnka sv. Leonarda a Floriána foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany - Kaplnka sv. Leonarda a Floriána foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany - Kaplnka sv. Leonarda a Floriána foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany - Kaplnka sv. Leonarda a Floriána foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany - Kaplnka sv. Leonarda a Floriána foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany - Kaplnka sv. Leonarda a Floriána foto © Ľuboš Repta 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 311.
[2] www.pamiatky.sk (18.10.2019)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 311.
[4] www.dolany.sk/o-obci/pamatihodnosti/ (18.10.2019)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 311.
[6 - 7] www.dolany.sk/o-obci/pamatihodnosti/ (18.10.2019)
Bibliografia
www.dolany.sk
GPS
48.420389, 17.375139
48°25'13.4"N 17°22'30.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk