Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Doľany - Kaplnka sv. Šebastiána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Doľany, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1708. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom a malou strešnou zvonicou. Interiér je krytý valenou klenbou s lunetami. Fasády sú členené nárožnými lizénami. [1]
 

Stavba bol financovaná z pozostalosti farára Pavla Hartpergera (pôsobil v Doľanoch v rokoch 1659 – 1673 a 1677 – 1685). Kaplnka má dĺžku 8,2 metra a šírku 6,5 metra. Pôvodne bol v kaplnke vzácny obraz sv. Šebastiána z druhej polovice 18. storočia, údajne originál od španielskeho barokového maliara Estebana Bartolomé Murilla, Obraz v roku 1974 niekto ukradol. [2]
 

Pred kaplnkou stojí prícestný kamenný kríž s plastikou korpusu z roku 1758. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vŕšku nad obcou s Kalváriou.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 311.
[2] www.dolany.sk/o-obci/pamatihodnosti/ (18.10.2019)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 311.
Bibliografia
www.dolany.sk
GPS
48.420280, 17.374749
48°25'13.0"N 17°22'29.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk