Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Doľany (okres Levoča) - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Doľany, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobaroková kaplnka postavená koncom 18. storočia. Ešte začiatkom druhej polovice 20. storočia to bola kaplnka na cintoríne s nadstavanou drevenou zvonicou, zakončenou šindľovou baňou a s predstavanou predsieňou. Na priečelí mala murovaný štít. [1]
 

Neskôr kaplnku prestavali a zväčšili na kostol. V súčasnosti ide o obdĺžny sakrálny objekt s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou, ktorá je zakončená ihlancom. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Interiér má rovný strop.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 312.
Bibliografia
www.obecdolany.sk
GPS
49.012561, 20.657021
49°00'45.2"N 20°39'25.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk