Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Dolina (Podbranč) - Evanjelická zvonica
Lokalita
obec Podbranč, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pozemok odpredal obci koncom 19. storočia dolnodolinský roľník Samuel Martiš, prezývaný Štefánek. Dňa 26. marca 1905 predstavitelia evanjelickej cirkvi spolu s kňazom Pavlom Beblavým zvolali ohľadom stavby zvonice poradu do školy. Základy stavby vybudovali 29. júna a do konca leta už zvonica stála. Evanjelickú zvonicu v Dolnej Doline projektoval slovenský národne zmýšľajúci architekt Michal Milan Harminc, ktorý mal v tej dobe ateliér v Budapešti. 17. septembra 1905 sa uskutočnila slávnosť posviacky zvonice, keď predtým doviezli nový zvon. [1]
 

Na zvonicu prispeli aj veriaci zo Sobotišťa. Podbrančania zasa prispeli na stavbu veže sobotišťského evanjelického kostola v roku 1909, ktorej projekt vyhotovil tiež Michal Milan Harminc. [2]
 

Zvon slúžil svojmu účelu iba jedno desaťročie. Spolu so zvonom z Podzámku ho v roku 1915 odviezli na vojnové účely. Trvalo niekoľko rokov, kým sa zbierkou sústredilo potrebné množstvo peňazí. Nové dva zvony pre zvonicu zakúpili obyvatelia obce v trnavskej firme Fischer, inštalovali a vysvätili v roku 1928. [3]
 

Ide o vežovitú stavbu na pôdoryse štvorca, zakončenú stanovou strechou. Fasády sú hladké, členené nárožnými pilastrami a polkruhovo zakončenými zvukovými otvormi.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] MINĎÁŠ, Miroslav a kolektív: Podbranč, dejiny obce . Podbranč: Obecný úrad, 2011. s. 91.
[2] MINĎÁŠ, Miroslav a kolektív: Podbranč, dejiny obce. s. 91.
[3] Ráno 26. augusta 1928 bol vo všetkých osadách Podbranča nezvyčajný ruch. Ľudia vyobliekaní v krojoch nasadali do vozov a smerovali na železničnú stanicu do Senice. Tu naložili dva zvony na povoz so zapriahnutými štyrmi koňmi. Muzika Habánska banda im veselo vyhrávala. A o týždeň 2. septembra 1928 bola v nedeľu ďalšia slávnosť za účasti domácich aj cezpoľných. Malý aj veľký zvon v zvonici v Dolnej Doline posvätili. Pán Farár kázali slovo Božie, deti obidvoch škôl spievali, recitovali národné básne, muzika vyhrávala. Slniečko sa usmievalo na všetkých spokojných a usmiatych ľudí. Tak opísal obidve slávnosti vo svojom denníku Ján Kubíček. MINĎÁŠ, Miroslav a kolektív: Podbranč, dejiny obce. s. 91.
Bibliografia
www.podbranc.skwww.pamiatkynaslovensku.sk