Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Krupá - Mauzóleum Chotekovcov
Lokalita
obec Dolná Krupá, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neoslohový objekt z druhej polovice 19. storočia. Jednopodlažná centrálna stavba, ktorá je členená pilastrami a v interiéri zaklenutá kupolou. Po oboch stranách centrálneho priestory sú zamurované hrobky. [1]
 

Mauzóleum Chotekovcov dokončili v roku 1895 na objednávku majiteľa kaštieľa Rudolfa Choteka, ktorý doň dal pochovať svoju mladú dcéru i manželku. Označuje sa ako neoklasicistické a zaraďuje sa k ukážkovým príkladom neoslohovej architektúry z prelomu 19. a 20. storočia na území Slovenska. V roku 1946 doň pochovali aj poslednú príslušníčku rodiny Máriu Henrietu Chotekovú – ružovú grófku (narodenú 1863). [2]
 

Ide o celkom unikátnu a najviac nedocenenú historickú stavbu v Dolnej Krupej. Zároveň je najmladšou pamiatkou v obci. Mauzóleum bolo dokončené v roku 1895, čo potvrdzuje aj situačná mapa z nasledujúceho roku, na ktorej je objekt už znázornený. Bližšie údaje o výstavbe ani meno architekta sa nepodarilo zistiť. Isté je, že podnetom k výstavbe boli tragické okolnosti – smrť Márie Chotekovej – manželky neskoršieho zadávateľa stavby, ktorá zomrela v roku 1892. Jediným vonkajším odkazom na Chotekovcov je nenápadná iniciála ich priezviska -Ch- na kovaní v polkruhovom okne nad vstupnými dverami. [3]
 

Podobné objekty si dávali stavať bohatí obyvatelia na mestských cintorínoch a príslušníci šľachtických rodín pri svojich sídlach. Na území Slovenska dobová móda neoslohových stavieb tohto typu nebola príliš rozšírená, preto je dolnokrupské mauzóleum pomerne cennou ukážkou pietnej architektúry. Vo väčšine prípadov stavieb tohto druhu prevažuje neogotický sloh (napr. Andrássyovské mauzóleum v Trebišove či krypta Révayovcov v Turčianskej Tepličke). Mauzóleu v Dolnej Krupej je najviac príbuzné neorenesančné mauzóleum v Lednických Rovniach. [4]
 

Je to rozmermi nie príliš mohutná stavba štvorcového pôdorysu, kde na oboch stranách vystupujú prístavby hrobiek. Na pochovávanie mali slúžiť aj podzemné priestory pod celým objektom. Stavba je zakončená kupolou so štyrmi oknami, ktorými preniká do interiéru svetlo. Vnútorné zariadenie je zredukované na minimum a predstavuje ho vlastne iba socha Krista Spasiteľa z roku 1895 od viedenského sochára A. Schmidgrubera a veľký obraz Ukrižovaného Krista. [5]
 

Na rozdiel od strohého interiéru je exteriér mauzólea pomerne bohato zdobený. Objavuje sa množstvo detailov antického tvaroslovia (archivolty, obelisky, nárožné akrotérie a bohato členené rímsy). Stavba napriek neveľkým rozmerom pôsobí monumentálne. [6]
 

V mauzóleu bolo postupne pochovaných šesť príslušníkov rodiny Chotekovcov. Rudolf Chotek dal doňho najprv preniesť telesné pozostatky svojej dcéry Anny a manželky Márie, neskôr v roku 1903 doňho pochovali jeho samotného. Títo traja našli miesto svojho posledného odpočinku v ľavej časti mauzólea. Ďalších členov rodu po roku 1918 za ČSR pochovávali už do podzemného priestoru mauzólea. Postupne to boli všetky deti Rudolfa Choteka – Rudolf II. Chotek (1921), Gabriela Schönbornová (1933) a Mária Henrieta Choteková (1946). [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav mauzólea je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí za Kostolom sv. Ondreja apoštola.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 313.
[2 - 7] http://obec.dolnakrupa.com/navstevnik/7-divov/7_divov_dolnej-krupej/ (5.2.2018)
Bibliografia
www.dolnakrupa.com
GPS
48.483248, 17.551173
48°28'59.7"N 17°33'04.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk