Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Malanta (Nitrianske Hrnčiarovce)
Iný názov
Kaštieľ Zamoyských a rodiny Ocskay
Lokalita
obec Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z 18. storočia. Prestavaný bol v 20. storočí. Kaštieľ je obdĺžniková bloková prízemná stavba so zachovanou pôvodnou dispozíciou. Uprostred priečelia je rizalit zakončený tympanónom a predstavaný portikus. [1] Po bokoch sú dva vystupujúce rizality, ktoré pôsobia ako nárožné veže. Okolo kaštieľa je rozsiahly park.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí asi 2 km od obce Nitrianske Hrnčiarovce, juhovýchodným smerom.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 376.
GPS
48.320555, 18.147019
48°19'14.0"N 18°08'49.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk