Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Malanta (Nitrianske Hrnčiarovce) - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranobaroková kaplnka zo 17. storočia. Neskoršie bola prestavaná. Má centrálny pôdorys s polkruhovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. V uzávere je valená klenba s lunetami. Ostatný priestor kaplnky je zaklenutý kupolou na pendantívoch. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža vytvárajúca na priečelí mierny rizalit je zakončená ihlancom. Nad vstupom je veľká prázdna nika. Na rizalite sú nárožné pilastre.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri spomína barokový oltár z 18. storočia. Na oltárnej architektúre dvojica kanelovaných pilastrov a uprostred nika, v nej socha Sedembolestnej Panny Márie. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky nie je dobrý. Neslúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na okraji kaštieľskeho parku.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 376.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 376.
GPS
48.318713, 18.144988
48°19'07.4"N 18°08'42.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk