Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Malanta (Nitrianske Hrnčiarovce) - kúria
Lokalita
obec Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria z 18. storočia. Prestavaná bola v 19. storočí. Išlo o jednopodlažnú budovu obdĺžnikového pôdorysu, krytú valbovou strechou. Fasády mali rizality a predstavaný portikus na stĺpoch, zakončený tympanónom. V suteréne priebežná chodba bola zaklenutá valenou klenbou s podkasanými lunetami. V miestnostiach boli krížové hrebienkové klenby. Prízemie malo rovné stropy. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 376.www.pamiatkynaslovensku.sk