Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Mariková - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolná Mariková, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z roku 1758 postavený na mieste starého sakrálneho objektu. Opravený bol v roku 1935. Jednolodie s polygonálnym uzáverom presbytéria a čiastočne predstavanou staršou zbarokizovanou vežou. Presbytérium a sakristia sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Loď má pruskú klenbu. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami, priečelia aj dvoma nikami. Veža je zakončená barokovou cibuľou s laternou. [1]
 

Hlavný oltár sv. Petra a Pavla apoštolov je barokový z 18. storočia, uprostred obraz, na bokoch sú sochy anjelov. Bočný oltár barokovo-klasicistický s obrazom Immaculaty je z roku 1791. Bočný oltár Božského srdca je neorokokový, od rezbára R. Levischa zo Szombathelyu (Maďarsko), zo začiatku 20. storočia. Kazateľnica je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia. Klasicistická krstiteľnica z červeného mramoru pochádza z roku 1793. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola spomína štyri rokokové svietniky z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dolná Mariková - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Peter Mikšík 9/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 314.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 314.
GPS
49.203515, 18.356409
49°12'12.7"N 18°21'23.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk