Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Mariková - prícestná socha Panny Márie
Lokalita
obec Dolná Mariková, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková socha z roku 1759.
Pamiatková ochrana
Renovovaná bola v roku 1859 a 1950.www.pamiatkynaslovensku.sk