Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Streda - Kostol sv. Jakuba
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolná Streda, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1781 na mieste staršieho objektu, spomínaného v roku 1559. Kostol je jednoloďová stavba s oválnym presbytériom, v interiéri zaklenutá pruskými klenbami s medzipásmi, dosadajúcimi na nástenné piliere. Do západnej štítovej fasády je vstavaná veža so zvonovitou prilbou. [1]
 

Hlavný oltár je vsunutý medzi pilastre polkruhového uzáveru presbytéria, zaklenutého konchou. Nad oltárom je obraz sv. Jakuba z konca 18. storočia. Dva bočné oltáre s klasicistickou pilastrovou architektúrou a volútovým štítom, rovnakého riešenia, majú v strednej nike novodobé sochy Krista a Panny Márie. Kazateľnica je rokoková s reliéfom Poslednej večere v rokajovej kartuši rečnišťa z polovice 18. storočia, pravdepodobne práca Ľ. Godeho alebo jeho dielne. Kamenná krstiteľnica a drevené lavice sú klasicistické z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Dolná Streda - Kostol sv. Jakuba foto © Imrich Kluka 10/2012Dolná Streda - Kostol sv. Jakuba foto © Ľuboš Repta 9/2021Dolná Streda - Kostol sv. Jakuba (južný vstup) foto © Ľuboš Repta 9/2021Dolná Streda - Kostol sv. Jakuba foto © Ľuboš Repta 9/2021Dolná Streda - kamenný kríž s Ukrižovaným z roku 1777 pri kostole foto © Ľuboš Repta 9/2021Dolná Streda - Kostol sv. Jakuba foto © Ľuboš Repta 9/2021Dolná Streda - Kostol sv. Jakuba foto © Ľuboš Repta 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 315.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 315.
Bibliografia
www.dolnastreda.sk
GPS
48.271733, 17.752709
48°0 16' 18.24", 17°0 45' 9.75"www.pamiatkynaslovensku.sk