Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Strehová - Hrobka s pomníkom Imre Madácha
Lokalita
obec Dolná Strehová, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
Prístup
Nachádza sa v parku pri kaštieli.www.pamiatkynaslovensku.sk