Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol vznikol koncom 20. storočia zakomponovaním obecnej zvonice do sakrálneho objektu. Ide o moderný sieňový priestor s polygonálnym ukončením presbytéria. Pôvodná zvonica je murovaná vežovitá stavba na pôdoryse štvorca ukončená ihlancom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Fasády sú hladké, členenej kordónovou rímsou. Zvukové otvory veže sú združené a majú úzky obdĺžnikový tvar.
Pamiatková ochrana
Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 8/2021
GPS
48.848094, 18.862235
48°50'53.1"N 18°51'44.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk