Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Ves - Kostol Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Šváb
Lokalita
obec Dolná Ves, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bola klasicistická kaplnka, ktorú rozšírili prístavbou lode v rokoch 1928 – 1930. Objekt opravili v roku 1948. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Uzáver je zaklenutý korýtkovou valenou klenbou a rovným stropom. Loď má rovný strop. [1] Fasády sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie je novodobé. Vo veži sú dva zvony, ktoré uliali po roku 1945. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 317.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 317.
Bibliografia
www.dolnaves.sk
GPS
48.664680, 18.913038
48°39'52.9"N 18°54'46.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk