Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Ždaňa - prícestná socha sv. Floriána
Lokalita
obec Dolná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Socha je dielom ľudového kamenára a pochádza z roku 1834.
Bibliografia
www.dolnazdana.skwww.pamiatkynaslovensku.sk