Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Držkovce (Veľké Držkovce) – Kostol sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľké Držkovce, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1931. [1] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína rok 1935 a uvádza, že kostol vznikol podľa projektu architekta Milana Michala Harminca. Ak bol však myslený tento objekt. [2] Je to jednoloďový sakrálny priestor v historizujúcom slohu s rovným uzáverom presbytéria a v rohu stavby umiestnenou vežou. Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami. Na nárožiach je kamenné kvádrovanie. Vstupné priečelie má trojuholníkový štít. Nad vstupom je polkruhová veľká nika s reliéfom slovenského dvojkríža. Veža je zastrešená ihlancom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] https://velkedrzkovce.php5.sk/ (8.8.2020)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 342.
GPS
48.733527, 18.181530
48°44'00.7"N 18°10'53.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk