Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Krškany (Nitra) - Kostol sv. Ondreja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1738 – 1744 na staršom jadre. Opravili ho v roku 1788. Bočné lode boli pristavané v roku 1902 a sakristia v roku 1947. Pôvodne išlo o jednoloďový kostol, ktorý bol v roku 1902 zmenený na trojloďový. Presbytérium má polkruhový uzáver a je zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Jedným poľom krížovej hrebienkovej klenby je zaklenutá hlavná loď i bočné lode. Klenby dosadajú na voľné piliere a bočné pilastre. Fasády sú členené pilastrami. Veža situovaná na strednú os priečelia má nárožné pilastre a baňatú strechu. Nad vchodom v nadpraží je nápis vzťahujúci sa na stavbu. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z 19. a 20. storočia. Bočný oltár Panny Márie má obraz Panny Márie od I. Konekovej z roku 1902. Zvon pochádza z roku 1866. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza barokový kalich z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 319.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 319.
Bibliografia
www.nitra.sk
GPS
48.272534, 18.099196
48°16'21.1"N 18°05'57.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk