Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Krškany (Nitra) - prícestný kríž
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kríž z roku 1793.
Bibliografia
www.nitra.skwww.pamiatkynaslovensku.sk