Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Lefantovce - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolné Lefantovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1380, pôvodne gotický, spomínaný v roku 1559. [1] Obnovený bol v roku 1778. Reštaurovali ho v rokoch 1800 – 1801. Vtedy pristavali presbytérium, nový chór, vymenili okná, obnovili vnútorné zariadenie. V roku 1857 bol kostol predĺžený a dostal novú vežu. Ide o klasicistický sakrálny jednoloďový objekt s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér má rovný strop. V západnej časti lode je murovaný chór. [2]
 

Na hlavnom oltári sa nachádza obraz Narodenia Panny Márie od J. Zanussiho zo začiatku 19. storočia. Vnútorné zariadenie pochádzalo z 19. storočia. Kamenná krstiteľnica je gotická s retardujúcimi románskymi prvkami. [3]
 

Kostol upravovali aj v roku 1983. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dolné Lefantovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2017Dolné Lefantovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2017Dolné Lefantovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2017Dolné Lefantovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2017Dolné Lefantovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2017Dolné Lefantovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2017Dolné Lefantovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2017Dolné Lefantovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2017Dolné Lefantovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 6/2022Dolné Lefantovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 6/2022
Poznámky
[1] www.dolnelefantovce.sk (29.1.2018)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 319.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 319 - 320.
[4] www.dolnelefantovce.sk (29.1.2018)
GPS
48.424190, 18.122016
48°25'27.1"N 18°07'19.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk