Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Lelovce (Zemianske Kostoľany) - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Zemianske Kostoľany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zemianske Kostoľany, miestna časť Dolné Lelovce – Kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 11178/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, revízny a doplňujúci - rok 2016. Autorka: Mgr. Renáta Kollárová. [1]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (28.4.2023)
Bibliografia
BÓNA, Martin - KATKIN, Slavomír - KOLLÁROVÁ, Renáta: Výskum rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie v Zemianskych Kostoľanoch, časť Dolné Lelovce. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 4, s. 20 - 23.
KOLÁROVÁ, Renáta – BÓNA, Martin: Stavebnohistorický výskum rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie v Zemianskych Kostoľanoch. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum, Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 145 - 150.
www.zemianskekostolany.sk
GPS
48.687486, 18.515324
48°41'14.9"N 18°30'55.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk