Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Naštice - Kaplnka Lurdskej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolné Naštice, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pseudorománska kaplnka z druhej polovice 19. storočia. Jednoloďová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežičkou. Presbytérium je zaklenuté konchou, loď pruskou klenbou. Na fasádach sú novorománske prvky. Vo vrchole štítu priečelia stojí murovaná vežička s ihlancovou strieškou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kaplnky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 320.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 320.
GPS
48.693710, 18.249140
48°41'37.4"N 18°14'56.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk