Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Orešany - Kaplnka Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolné Orešany, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1715. Ide o jednopriestorový sakrálny objekt s polygonálnym uzáverom. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním, s novším historizujúco riešeným štítom na priečelí, ktorý nahradil starší drevený štít. Jeho podoba spolu s drevenou vežičkou je známa z dobovej fotografie, ktorá pochádza pravdepodobne z obdobia pred prvou svetovou vojnou. [2]
 

Interiér kaplnky s oltárom a obrazom Najsvätejšej Trojice si zachoval autentický barokový výraz, ktorý však v súčasnosti prekrýva prezdobená ľudová výmaľba. [3]
 

Kaplnka je súčasťou súboru Krížovej cesty.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovená bola v roku 1946. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Dolné Orešany - Kaplnka Najsvätejšej Trojice a Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany - Kaplnka Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany - Kaplnka Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany - Kaplnka Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 321.
[2] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 150.
[3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 150.
[4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 151.
GPS
48.441795, 17.433190
48°26'30.5"N 17°25'59.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk