Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolné Orešany, okres Trnava, Trnavský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Dolné Orešany – Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 816/1) – architektonicko-historický výskum fasád – rok 2018. Autorka: Mgr. Elena Sabadošová. [1]

Fotogaléria
Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie (vstupná brána do areálu) foto © Ľuboš Repta 7/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie (detail veže) foto © Ľuboš Repta 7/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie (vstup do objektu z podvežia) foto © Ľuboš Repta 7/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie (ľavý bočný oltár) foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie (pravý bočný oltár) foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie (nástenná maľba na severnom múre zachytávajúca sediacich apoštolov s barokovou kazateľnicou z roku 1745) foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie (južná predsieň s vchodom) foto © Ľuboš Repta 7/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie (svätenička s kovovým tepaným vekom pri južnom múre) foto © Ľuboš Repta 7/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie (vchod do kaplnky Lurdskej Panny Márie) foto © Ľuboš Repta 7/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie (polygonálne presbytérium) foto © Ľuboš Repta 7/2014Dolné Orešany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie (ohradný múr) foto © Ľuboš Repta 7/2014
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (20.6.2019)
GPS
48.438818, 17.428262
48°26'19.7"N 17°25'41.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk