Úvod   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Orešany - Krížová cesta
Lokalita
obec Dolné Orešany, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V rokoch 1708 a 1710 Dolné Orešany postihla morová epidémia. V roku 1715 z vďaky za jej skončenie postavili obyvatelia na morovom cintoríne na dolnom konci dediny Kaplnku Najsvätejšej Trojice a morových svätých, ktorá sa stala pútnickým miestom s plnomocnými odpustkami. Baroková kaplnka je na fasádach členená lizénovým rámovaním, s novším historizujúco riešeným štítom na priečelí, ktorý nahradil starší drevený štít. Jeho podoba spolu s drevenou vežičkou je známa z dobovej fotografie, ktorá pochádza pravdepodobne z obdobia pred prvou svetovou vojnou. [1]
 

Interiér kaplnky s oltárom Najsvätejšej Trojice si zachoval autentický barokový výraz, ktorý však v súčasnosti prekrýva prezdobená ľudová výmaľba. [2]
 

Pred kaplnkou dali v roku 1862 Florián a Anna Kloknerovci postaviť kamenný kríž s Ukrižovaným a Pannou Máriou stojacou pod krížom. V roku 1925 bolo z troch strán kaplnky pomedzi vysadené lipy vybudovaných 14 zastavení Krížovej cesty. Sú to jednoduché kaplnkovité malé stavby s kanelovanými bočnými pilastrami a trojuholníkovým štítom, uprostred s obdĺžnikovou nikou, v ktorej je osadený polychrómovaný reliéf, chránený drevenými dvierkami. Reliéfy predstavujú artefakty s dobrou umeleckoremeselnou úrovňou. Na obrubách niektorých z nich sú vyrazené firemné značky, ktoré dokladujú ich vznik v mníchovskej dielni „Mayerische-Kirchliche-Kunstanstallt“, odkiaľ pochádzajú napríklad reliéfy v Smoleniciach alebo Detve. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1946 bola kaplnka obnovená. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu. Celý areál je dodnes hojne navštevovaný.
Fotogaléria
Dolné Orešany – Krížová cesta (vstup do areálu, Kaplnka Najsvätejšej Trojice a stĺp s krížom) foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany – Krížová cesta (Kaplnka Najsvätejšej Trojice a stĺp s krížom) foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany – Krížová cesta (Kaplnka Najsvätejšej Trojice a stĺp s krížom) foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany – Krížová cesta (nápis na podstavci stĺpu s krížom) foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany – Krížová cesta (Kaplnka Najsvätejšej Trojice) foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany – Krížová cesta (Kaplnka Najsvätejšej Trojice) foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany – Krížová cesta (Kaplnka Najsvätejšej Trojice) foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany – Krížová cesta (zastavenia) foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany – Krížová cesta (zastavenia) foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany – Krížová cesta (reliéf VI. zastavenia - Veronika podáva Ježišovi ručník) foto © Ľuboš Repta 9/2014Dolné Orešany – Krížová cesta (reliéf XIV. zastavenia - pochovávanie Ježiša Krista) foto © Ľuboš Repta 9/2014
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 150.
[2] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 150.
[3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 150 - 151.
[4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 151.
GPS
48.441985, 17.433165
48°26'31.2"N 17°25'59.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk