Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Ozorovce
Lokalita
obec Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z roku 1817. Ide o prízemnú stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom. Hlavné priečelie má stredný rizalit, na dvorovej fasáde portikus s tympanónom. Chodby a miestnosti majú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na okraji obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 31.
Bibliografia
www.banovce.sk
GPS
48.727596, 18.242822
48°0 43' 39.35", 18°0 14' 34.16"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk