Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Príbelce (Príbelce) - zvonica
Lokalita
obec Príbelce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Ľudová stavba z druhej polovice 19. storočia. Zrubová, doskami šalovaná konštrukcia, zakončená ihlancovou strechou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 321.www.pamiatkynaslovensku.sk