Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Saliby - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Dolné Saliby, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca stavba s romantickými prvkami postavená v rokoch 1874 – 1878 staviteľom M. Szeszlerom. Halový priestor s bočnými emporami a rovným oltárnym uzáverom, krytý rovným stropom. Empory stoja na liatinových kanelovaných stĺpoch s kompozitnou hlavicou. Fasády sú členené lizénami a obdĺžnikovými profilovanými oknami. Priečelie so vstavanou vežou je zakončené zuborezovým štítom. [1] Veža je zakončená ihlanom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Oltár typu oltára s kazateľnicou pochádza z roku 1878, s obrazom Krista na Hore olivovej od J. Fleischmanna. Krstiteľnica z roku 1878 je mramorová, jednoduchého tvaru, s medeným vrchnákom, na ktorom je letopočet. Organ pochádza z obdobia okolo roku 1800 od M. Šašku. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 322.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 322.
Bibliografia
www.dolnesaliby.sk
GPS
48.111115, 17.778263
48°06'40.0"N 17°46'41.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk