Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Saliby - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolné Saliby, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol s pseudorománskymi prvkami postavený v roku 1875. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, transeptom pri prvom klenbovom poli a predstavanou vežou. Loď je zaklenutá pruskými klenbami. Hladkú fasádu členia iba okná. [1] Veža zakončená ihlanom má zuborez.
 

Hlavný oltár s predstavanou menzou, na stene s obrazom sv. Jána Krstiteľa z konca 19. storočia. Voľný obraz Immaculaty je z polovice 19. storočia a sv. Rodiny z druhej polovice 19. storočia. Organ pochádza z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 322.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 322.
Bibliografia
www.dolnesaliby.sk
GPS
48.107797, 17.779782
48°06'28.1"N 17°46'47.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk