Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Semerovce - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolné Semerovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistický kostol postavený v roku 1884. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia. Presbytérium je zaklenuté nízkou kupolou, sakristia a loď majú rovný strop. Podvežie je zaklenuté plackou. Fasády sú hladké. [1] Veža je zastrešená ihlanom.
 

Hlavný oltár je neoklasicistický z konca 19. storočia s obrazom sv. Jána Krstiteľa. Bočné oltáre Panny Márie a sv. Karola Boromejského sú pendanty, neoklasicistické z konca 19. storočia. Kazateľnica a organ sú klasicistické z polovice 19. storočia. Výmaľba kostola je od J. Šrámka z roku 1936. Zvony pochádzajú zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Opravený bol v rokoch 1958 – 1959. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 322 - 323.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 323.
GPS
48.112302, 18.853410
48°06'44.3"N 18°51'12.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk