Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Sľažany (Sľažany) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Sľažany, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1740 ako artikulárny. Opravili ho, pristavali vežu a romanticky upravili fasádu v roku 1861. Je to sieňová stavba s rovným stropom a mierne predstavanou vežou. Fasády sú členené lizénovým orámovaním, na veži pseudorománsky podstrešný zuborez. [1] Veža je zakončená strechou v tvare ihlanu.
 

Oltár je klasicistický z prvej polovice 19. storočia, s novším obrazom Kristus v Getsemanskej záhrade z druhej polovice 19. storočia. Po stranách sú barokové sochy Árona a Mojžiša z polovice 18. storočia. Kazateľnica je baroková z prvej polovice 18. storočia. V interiéri sa nachádza baroková socha sv. Jána Krstiteľa, ktorá je na podstavci datovaná rokom 1748. Voľný obraz Posledná večera je barokový z prvej polovice 18. storočia. Organ je neoklasicistický z druhej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 120.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 120.
Bibliografia
www.slazany.eu
GPS
48.388858, 18.321297
48°23'19.9"N 18°19'16.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk