Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Sľažany (Sľažany) - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sľažany, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v rokoch 1775 – 1776. Niektoré zdroje uvádzajú aj rok 1777. Sakrálny objekt upravili v roku 1938. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristou, oratóriom a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté kupolou, loď pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere. [1] Fasády sú členené lizénovým orámovaním. Veža je zakončená barokovou baňou.
 

Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice z čias stavby kostola bol v roku 1943 prerobený, oltárny obraz zostal nezmenený. Kazateľnica je rokokovo-klasicistická z roku 1770. Kamenná krstiteľnica je z konca 18. storočia. Obraz Narodenia Panny Márie je klasicistický z čias stavby kostola. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza barokový kalich z roku 1718. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 120.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 120.
Bibliografia
www.slazany.eu
GPS
48.387545, 18.325129
48°23'15.2"N 18°19'30.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk