Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Strháre - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Dolné Strháre, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1754 – 1756. Generálne opravený bol v roku 1949. Ide o jednoloďový, polygonálne uzavretý sakrálny priestor, krytý novým došteným stropom. Kostol bez veže je z troch strán obohnaný múrikom a do ohradeného priestoru je vsadená samostatne stojaca murovaná zvonica. Fasády sú hladké, iba na nároží kostola a zvonice je kvádrová bosáž. [1]
 

Oltár je rokokový z čias stavby kostola. Je to stĺpová oltárna architektúra s rokajovými krídlami. Kamenná krstiteľnica je z roku 1761. Kazateľnica je postavená v slohu Ľudovíta XVI. z obdobia okolo roku 1760. Maľovaný nápis na ľavej stene oltárneho polygónu je z roku 1757 a vzťahuje sa na priebeh stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 323.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 323.
GPS
48.248594, 19.388994
48°14'54.9"N 19°23'20.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk