Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Badín - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolný Badín, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol gotický kostol. V roku 1754 ho obnovili. Barokovo zaklenutý bol v roku 1781. Po roku 1876 ho úplne prestavali. Kostol je jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a s vežou vstavanou do priečelia. Presbytérium je zaklenuté českou plackou. V lodi je jedno klenbové pole českej placky, zvyšná časť lode zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Pri poslednej výraznej stavebnej úprave objektu v roku 1960 bola veža zvýšená nadstavbou. [1]
 

Hlavný oltár sv. Michala archanjela je neorománsky z čias okolo roku 1900. Kazateľnica je baroková z roku 1754. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 325.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 325.
GPS
48.268855, 19.066616
48°16'07.9"N 19°03'59.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk