Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolny Bar - Mariánsky stĺp
Iný názov
Albár
Lokalita
obec Dolný Bar, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Stĺp je z roku 1875.
Prístup
Stojí pred kostolom.
Bibliografia
www.dolnybar.skwww.pamiatkynaslovensku.sk