Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Ďur (Veľký Ďur) - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľký Ďur, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený na mieste stredovekého kostola v roku 1723. V priebehu 19. storočia bol viackrát opravovaný. Prestavba interiéru sa uskutočnila v 20. storočí. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium je kryté lunetovou klenbou. V lodi je rovný strop. Vonkajšia úprava s lizénovým členením fasád a architektonickým riešením veže zachovala barokový charakter sakrálnej stavby. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Súpia pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína, že sa zachovala iba socha Piety, ľudová drevorezba z polovice 19. storočia. [2]
 

Kostol slúžil obyvateľom všetkých troch bývalých obcí ako i osád. Farnosť tu bola už pred rokom 1278, ale písomné záznamy sú až z roku 1332. Pôvodný románsky rímskokatolícky kostol z roku 1278 sa od roku 1655 stal filiálnym kostolom reformovanej cirkvi v Loku, po konflikte s kostolom Lok sa znova stal modlitebňou rímskokatolíckej cirkvi. Potom, v roku 1705, to bol znova filiálny kostol reformovanej cirkvi v Loku až do roku 1712, kedy sa znova stal modlitebňou rímskokatolíckej cirkvi. Neskôr po invázii reformovanej cirkvi im bol kostol opäť vrátený. V roku 1714 bol znova vrátený katolíkom. Za tých 59 rokov striedavého vlastníctva, kedy konečne prestali konflikty, bol už kostol zdevastovaný. V roku 1723 Hunyadi József začal stavať nový kostol. Barokový kostol svätého Martina je postavený na mieste bývalého stredovekého kostola z pôvodného materiálu zbúraného objektu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 391.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 391.
[3] www.velkydur.sk/pamiatky.html (17.10.217)
Bibliografia
www.velkydur.sk
GPS
48.200955, 18.448313
48°12'03.4"N 18°26'53.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk