Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Kubín - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotický kostol postavený v rokoch 1893 – 1894 podľa plánov staviteľa, oravského rodáka a národovca Blažeja Felixa Bullu na mieste tolerančného chrámu, ktorý zničil požiar. V interiéri sú z troch strán drevené protestantské empory na železných liatinových stĺpoch. Výmaľba je z roku 1934 od Antona Bodnára podľa návrhu akademického maliara Jána Hálu. [1] Ide o sieňový priestor so vstavanou, veľmi mierne vystupujúcou vežou a polygonálnym oltárnym uzáverom. Fasády sú členené lomenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi. Veža je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Oltár, kazateľnica a krstiteľnica sú z obdobia výstavby kostola. [2]
 

Koncom 16. a na začiatkom 17. storočia narastal počet vznikajúcich evanjelických cirkevných zborov s početnou výstavbou nových kostolov, kaplniek a fár. V roku 1784 sa začala veľká finančná zbierka na stavbu chrámu na pozemku pri stoličnom dome. Základný kameň prvého tolerančného chrámu v Dolnom Kubíne bol položený 19. marca 1784. Sakrálny objekt stavali z kameňa s drevenou povalou a bez veže. Práce dokončili 24. júna v tom istom roku. V roku 1842 pribudla veža a o rok neskôr dali veriaci v Pešti zhotoviť nový, pol tony vážiaci zvon. [3]
 

V roku 1893 časť mesta zasiahol veľký požiar. Zhorel i tolerančný kostol. Cirkev sa rozhodla postaviť nový a väčší na tom istom mieste. Farár Pavol Samuel Novák organizoval domáce a najmä zahraničné zbierky na výstavbu. Oltár, kazateľňa a krstiteľnica sú dielom rezbárskej školy v Bardejove. Chrám vysvätili 25. novembra 1894. [4]
 

V predsieni kostola je umiestnená tabuľa padlých počas rokov 1914 – 1918. Na budove fary oproti kostolu sa nachádza pamätná tabuľa Samuela Nováka. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1934 sa uskutočnila generálna oprava fasády, rekonštrukcia elektroinštalácie a iné zásahy. [6]
 

Počas rekonštrukcie v 50. rokoch 20. storočia kostol omietli brizolitom, ktorý zakryl pôvodnú jemnú vápenatú omietku. Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia kostol rekonštruovali pre vysokú vlhkosti muriva. [7]
 

Veľkorysá renovácia exteriéru a interiéru kostola sa uskutočnila v rokoch 2017 – 2018.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 327.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 327.
[3 - 7] http://tik.dolnykubin.sk/kostoly/evanjelicky-kostol-augsburskeho-vyznania/ (21.4.2021)
Bibliografia
www.dolnykubin.sk
GPS
49.206864, 19.297179
49°12'24.7"N 19°17'49.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk