Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Kubín - Florinov dom
Lokalita
obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Dvojpodlažný remeselnícky, pôvodne farbiarsky dom. Bol vybudovaný v 18. storočí. Od konca 19. storočia bol používaný už len na bývanie. Po požiari Dolného Kubína (1893) ho získal Jozef Kohúth, významný historik a monografista Oravy, ktorý v ňom býval až do svojej smrti v roku 1900. Časom dom prešiel do majetku rodiny Herkeľovcov. [1]
 

V rokoch 1953 – 1973 v ňom žil básnik, publicista, diplomat a osvetový pracovník Teodor Florin. [2] Zaslúžil sa o organizovanie celoslovenskej prehliadky umeleckého prednesu – Hviezdoslavov Kubín (HK). Je autorom 11 básnických zbierok, založil a redigoval Bibliofílie HK (vyše 30 zv.). [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Na poschodí objektu je zrekonštruovaná drevená pavlač.
Súčasný stav a využitie
Múzeum. Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
 

Od roku 1997 je v objekte sprístupnená Pamätná izba Teodora Herkeľa Florina s pôvodným zariadením básnika. Vystavené sú tiež jeho básnické zbierky, predmety osobnej potreby a biografický obrazovo-textový materiál. Ďalšie priestory objektu sú múzeom využívané na krátkodobé tematické výstavy odborných pracovníkov prezentujúcich bohaté spoločenskovedné a prírodovedné zbierky inštitúcie. [4]

Prístup
Florinov dom je situovaný neďaleko hlavného námestia v historickom centre mesta Dolný Kubín.
Fotogaléria
Dolný Kubín - Florinov dom foto © Jiří Fiedler 7/1973
Poznámky
[1] www.oravskemuzeum.sk (27.5.2014)
[2] Teodor Florin - rodený Dolnokubínčan sa vlastným menom volal Teodor Herkeľ a umelecké meno zdedil po mame, ktorá sa volala Flóra. Vyrastal v kruhu piatich súrodencov a odmalička mal talent na jazyky. Od roku 1932 pôsobil v zahraničí a najskôr sa dostal do Nového Sadu, kde sa živil predovšetkým ako novinár. Neskôr zakotvil v Paríži a zapojil sa tu do krajanského hnutia ako publicista, novinár, redaktor i osvetový pracovník. Vo veľkomeste nad Seinou sa stýkal s poprednými osobnosťami z politického a umeleckého života, či diplomatických kruhov. Na jednej strane zakúsil honosnosť salónov európskej smotánky ako vítaný hosť, na druhej strane i pád do tmy československého komunistického žalára a obdobia izolácie a nevšímavosti. Potom ako pracoval na veľvyslanectve v Paríži a Washingtone sa dostal do Prahy a stal sa Clementisovým osobným tajomníkom a túto funkciu vykonával až do jeho nezákonného uväznenia socialistami. Vo svojom vlastnom životopise píše: „Bol som bitý, týraný, rôznymi plynmi otravovaný. Za tri roky utrpenia som bol 15-krát na prechádzke, aj to len v noci so zakrytou hlavou.“ Podľa jeho slov mal 41 kg, keď vyšiel z väzenia a po prepustení sa vrátil do Dolného Kubína. Po skonfiškovaní majetku a bez finančných prostriedkov sa mu žilo veľmi ťažko, ale nevzdal sa a stále sa domáhal pravdy o svojom väznení. Nezanedbal ani písanie a sústredil sa na poznávanie literárnej minulosti Oravy. Vďaka niekoľkoročnému bádaniu zhromaždil biografické údaje o vyše 400 oravských dejateľoch. Slovníkové dielo vyšlo pod názvom Oravci v slovenskej kultúre a obsahuje 132 životopisných portrétov osobností. Toto dielo sa napokon stalo inšpiráciou pre podobný regionálny výskum v celoslovenskom meradle. Jeho rodný dom už neexistuje, avšak jeho pamätná izba s pôvodným zariadením sa zachovala vo Florinovom dome, kde prebýval od roku 1953. SMOLEŇOVÁ, Dominika: Svetobežník Theo Herkeľ Florin. In: Reliéf, II., 2014, č. 4, s. 4.
[3 - 4] www.oravskemuzeum.sk (27.5.2014)
GPS
49.208181, 19.294803
49°012'29.4"N 19°017'41.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk