Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Kubín - Gaceľ
Iný názov
Geceľ, Gäceľ, Geczell, Gaczelfalva
Lokalita
obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neďaleko od centra mesta Dolný Kubín, v blízkosti rieky Oravy sa v rozľahlom parku nachádzajú pozostatky bývalého renesančného kaštieľa. Medzi staršími domácimi obyvateľmi je známy pod menom pôvodných majiteľov ako bajčiovský kaštieľ.
 

Z pôvodného šľachtického sídla sa do súčasnosti dochovala len viacposchodová vežová stavba so štvorcovým pôdorysom, ktorú zakrýva ihlanová strecha osadená v 20. storočí. Na nárožiach sídla sú miestami dobre viditeľné stopy po tzv. kvádrovaní.
 

Prízemie veže (väčšia časť je zasypaná) v súčasnosti pod úrovňou terénu tvoria arkády, pričom niektoré z nich sú zamurované. Klenba je valená s lunetami. Nasleduje prvé poschodie, kde sú osadené dva vstupné otvory obdĺžnikového pôdorysu. Vnútorný priestor je zanesený do výšky niekoľkých centimetrov sutinou a odpadkami. Rovnako ako na prízemí, tak aj na prvom poschodí sa nachádza valená klenba s lunetami. Nasleduje ďalšie poschodie, ktoré je taktiež sprístupnené vstupným otvorom. Okrem vstupných priestorov sú na stavbe viditeľné aj menšie okenné otvory. Do stavby sa vstupovalo pomocou drevených rebríkov.
 

Do začiatku 20. storočia boli ešte viditeľné aj iné časti, tejto pôvodne rozľahlej stavby. Okrem spomínaného Bajčiovského kaštieľa je v jeho blízkosti situovaná ešte Čaplovičova kúria (v súčasnosti po rozsiahlej rekonštrukcii - reštaurácia) a v bezprostrednej blízkosti cesty ďalšia Čaplovičova kúria, z ktorej sa dochovali len časti obvodových múrov s niekoľkými okennými otvormi. Okrem uvedených bývalých šľachtických stavieb sa v parku nachádza aj rodinná hrobka Čaplovičovcov, ktorá však bola pred niekoľkými rokmi vykradnutá a značne poškodená.
 

Staviteľmi prvého šľachtického sídla bol rod Bajči (Bajcsy), ktorý prevzal majetky od Juraja Jarábka užívateľa Geceľa v roku 1548. Prvým majiteľom z rodu Bajči bol Šebastián, ktorého potomkovia si udržali panstvo viac ako dvesto rokov. [1] V priebehu 18. storočia bola stará kamenná rezidencia rozdelená medzi niekoľkých potomkov, čo znamenalo postupný a nezvratný úpadok sídla. V druhej polovici 19. storočia prenechali Bajčiovci majetky spolu so starým kaštieľom Terézii Čaplovičovej, rodenej Bajčiovej. [2]

Súčasný stav a využitie
V súčasnosti je veža v pomerne dezolátnom stave a vyžadovala by si neodkladnú rekonštrukciu.
Fotogaléria
Kaštieľ Dolný Kubín - Gaceľ foto © Jiří Fiedler 7/1973Kaštieľ Dolný Kubín - Gaceľ foto © Jiří Fiedler 7/1973Kaštieľ Dolný Kubín - Gaceľ foto © Lucia Allmanová 12/2013Kaštieľ Dolný Kubín - Gaceľ foto © Lucia Allmanová 12/2013Kaštieľ Dolný Kubín - Gaceľ foto © Lucia Allmanová 12/2013Kaštieľ Dolný Kubín - Gaceľ foto © Lucia Allmanová 12/2013Kaštieľ Dolný Kubín - Gaceľ foto © Lucia Allmanová 12/2013
Poznámky
[1] ČAPLOVIČ, Pavol: Dolný Kubín. Martin: Osveta, 1986. s. 66.
[2] JANURA, Tomáš - ČAJKA, Michal: Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici. Liptovský Mikuláš: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, 2011. s. 66 - 67.

text: Lucia Allmanová
Bibliografia
www.dolnykubin.skwww.pamiatkynaslovensku.sk