Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Kubín (Gaceľ) - Kúria Terézie Čaplovičovej 2
Iný názov
Geceľ, Gäceľ, Geczell, Gaczelfalva
Lokalita
obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Čaplovičovská kúria je situovaná v rozľahlom parku v blízkosti rieky Oravy v susedstve dvoch ďalších šľachtických stavieb. Jej dnešná podoba je výsledkom viacerých stavebných úprav, ktoré výrazne pozmenili jej pôvodný stav.
 

Kúria zastrešená sedlovou strechou bola postavená na pôdoryse písmena U. Na zadnej fasáde sa nachádza obdĺžnikový vstupný otvor, ktorý má po oboch stranách po jednom okennom otvore. Obidva bočné krídla budovy majú na prízemí po dvojici obdĺžnikových zamrežovaných okien, na poschodí majú dvojice okien polkruhové záklenky. Predná fasáda je výrazne pozmenená početnými stavebnými zásahmi, medzi ktoré patrí napríklad vybudovanie rozsiahlej otvorenej terasy, z ktorej sa schádza po niekoľkých schodoch priamo do parku. Okrem exteriéru bol výrazne pozmenený aj interiér kúrie.
 

Šľachtickú stavbu si dala postaviť v druhej polovici 17. storočia Alžbeta Abaffyová, ktorá sa vydala za Juraja Bajcsyho. Do rúk Terézie Čaplovičovej, rodenej Bajcsyovej sa dostala v roku 1873 a po nej ju zdedil jej syn Šimon, ktorý ju využíval ako svoje trvalé sídlo. [1]
 

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Kúria je vo veľmi dobrom nehistorickom stave a slúži ako reštaurácia.
Fotogaléria
Dolný Kubín (Gaceľ) - Kúria Terézie Čaplovičovej 2 foto © Lucia Allmanová 7/2014Dolný Kubín (Gaceľ) - Kúria Terézie Čaplovičovej 2 foto © Lucia Allmanová 7/2014Dolný Kubín (Gaceľ) - Kúria Terézie Čaplovičovej 2 foto © Lucia Allmanová 7/2014Dolný Kubín (Gaceľ) - Kúria Terézie Čaplovičovej 2 foto © Lucia Allmanová 7/2014
Poznámky
[1] JANURA, Tomáš – ČAJKA, Michal: Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici. Liptovský Mikuláš: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, 2011. s. 68.

text: Lucia Allmanová
Bibliografia
www.dolnykubin.skwww.pamiatkynaslovensku.sk