Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Kubín - Oravská galéria
Lokalita
obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História
Oravská galéria je regionálnou galériou s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský samosprávny kraj založenou v roku 1965. Sídli v Dolnom Kubíne na Hviezdoslavovom námestí v Župnom dome zo 17. storočia, ktorý slúži ako administratívne a výstavné centrum galérie. Zbierkovým fondom v ôsmich výtvarných disciplínach v počte takmer 8500 ks výtvarných diel patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku. [1]
 

V Župnom dome v Dolnom Kubíne si popri krátkodobých výstavách v štyroch výstavných priestoroch môže návštevník pozrieť stále expozície Staré umenie 15. až 19. storočia, Ikony, Slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Štefan Siváň - rezbár z Oravy a Tradičné ľudové umenie – výber. [2]
 

Okrem Dolného Kubína prevádzkuje Oravská galéria ďalšie vysunuté stále expozície tradičného ľudového výtvarného umenia na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade a Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne. [3]
 


 

• Galéria právne vznikla 3.11.1965 ako štátna príspevková organizácia, ktorá vykonáva komplexnú odbornú galerijnú činnosť.
 

• Oravska galéria vznikla bez základného zbierkového fondu a bez priestorov, ale o to naliehavejšie z nevyhnutnej potreby zachraňovať pamiatky výtvarného umenia Oravy. Založenie galérie zabránilo úniku diel, najmä ľudového výtvarného umenia, ktoré boli a sú nenahraditeľným dokladom jej historického vývoja.
 

• 14. februára 1966 galéria získala päť miestností v renesančnej budove č. 9 v Oravskom Podzámku, kde vytvorila pracovne a depozitár. Galéria v roku 1966 zamestnávala 2,5 pracovníka. Už od založenia bol jej profil vyhranený, podľa platného štatútu sa okrem komplexnej odbornej galerijnej činnosti špecializovala na neslohové vrstvy umenia.
 

• V roku 1970 sa galéria presťahovala do Dolného Kubína, do budovy bývalého Župného domu na Hviezdoslavovom námestí č. 11, ktorý jej slúži dodnes.
 

• V roku 1971 sprístupnila stále expozície „Slovenskej tradičnej ľudovej plastiky a maľby“ na Slanickom ostrove umenia uprostred Oravskej priehrady, ktoré boli v roku 1973 doplnené o expozíciu „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“ — lapidárium v exteriéri ostrova.
 

• V roku 1979 otvorila stálu expozíciu z celoživotnej tvorby maliarky Márie Medveckej v Tvrdošíne — Medvedzí.
 

• Za rok 1983 bola udelená galérii Cena ministra kultúry za dlhodobo dosahované dobré výsledky v prezentácii umenia.
 

• V rokoch 1986 — 1994 prebiehala rekonštrukcia sídla Oravskej galérie — Župného domu v Dolnom Kubíne, kde v roku 1995 galéria sprístupnila stále expozície umenia 15. — 20. storočia z vlastných zbierkových fondov na ploche cca 1 200 m2.
 

• V roku 1996 bola Oravskej galérii udelená výročná cena časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ v kategórii EXPOZÍCIA — VÝSTAVA a tvorivému kolektívu bola udelená Cena Martina Benku za rok 1995 za náročnú zodpovedne vykonanú tvorivú prácu na koncepcii a realizácii stálych expozícií v Župnom dome, ktorými významne prispel k prezentácii a propagácii slovenského výtvarného umenia.
 

• Oravská galéria má všetky svoje expozície umiestnené v pamiatkových objektov v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.
 

• Ako jediná galéria na Slovensku prevádzkuje vlastnú loď „OG SLANICA“ na prepravu návštevníkov do expozícií Tradičného ľudového umenia na Slanickom ostrove umenia zbierkový fond Oravskej galérie tvorí osem výtvarných disciplín v počte takmer 8500 kusov výtvarných diel.
 

• V zrekonštruovaných výstavných priestoroch pripraví Oravská galéria každoročne 10 — 12 krátkodobých výstav slovenského a zahraničného výtvarného umenia.
 

• Všetky expozície a výstavy Oravskej galérie navštívi každoročne približne 50 000 návštevníkov.
 

• Od 1. 1. 1999 plní funkciu galérie s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský kraj, od 1. 4. 2002 pre Žilinský samosprávny kraj.
 

• OG v roku 2010 otvorila stálu expozíciu ľudového rezbára Štefana Siváňa v Župnom dome v Dolnom Kubíne.
 

• Pri príležitosti osláv 45. výročia založenia OG v roku 2010 Žilinský samosprávny kraj galérii udelil Litteras Memoriales.
 

• V súťaži Galéria roka 2014, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, sa Oravská galéria umiestnila na 3. mieste.
 

• Od svojho založenia do konca roka 2015 galéria pripravila 577 výstav slovenského a zahraničného výtvarného umenia, ktoré videlo spolu so stálymi expozíciami viac ako 2 700 000 návštevníkov. [4]

Expozície
Župný dom
 

administratívne a výstavné centrum Oravskej galérie
 

Hviezdoslavovo námestie 11
 

026 01 Dolný Kubín
 

Otvorené: celý rok (v pondelok zatvorené)
 

Čas: 10.00 — 17.00 hod.
 


 

Slanický ostrov umenia
 

Oravská priehrada - Slanická Osada
 

Námestovo - Prístav č. 2
 

Otvorené: sezóna od 15. mája do 15. septembra
 


 

Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne
 

Tvrdošín — Medvedzie 1/1
 

Otvorené:
 

sezóna od 12. 4. do 30. 09. (v pondelok zatvorené)
 

Čas: 10.00 — 16.00 hod.

Kontakt
Župný dom
administratívne a výstavné centrum Oravskej galérie
Hviezdoslavovo námestie 11
026 01 Dolný Kubín
Fotogaléria
Dolný Kubín - Oravská galéria, expozícia Slanický ostrov umenia, Námestovo foto © Ľubomír PoláčekDolný Kubín - Oravská galéria, expozícia Slanický ostrov umenia, Námestovo foto © Viliam Mazanec 8/2002Dolný Kubín - Oravská galéria, expozícia Slanický ostrov umenia, Námestovo foto © Viliam Mazanec 8/2002Dolný Kubín - Oravská galéria, expozícia Slanický ostrov umenia, Námestovo foto © Viliam Mazanec 8/2002Dolný Kubín - Oravská galéria, expozícia Slanický ostrov umenia, Námestovo foto © Viliam Mazanec 8/2002Dolný Kubín - Oravská galéria, expozícia Slanický ostrov umenia, Námestovo foto © Viliam Mazanec 8/2002Dolný Kubín - Oravská galéria, expozícia Slanický ostrov umenia, Námestovo foto © Viliam Mazanec 8/2002
Poznámky
[1 - 4] www.oravskagaleria.sk (28.8.2015)
Bibliografia
ĽUPTÁKOVÁ, Eva: Oravská galéria. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 1, s. 40 - 41.
ĽUPTÁKOVÁ, Eva: Oravská galéria v Dolnom Kubíne päťdesiatročná. In: Múzeum, LXI, 2015, č. 4, s. 48 - 49.
www.oravskagaleria.sk
www.dolnykubin.sk
GPS
49.207204, 19.296756
49.207204, 19.296756
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk