Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Kubín - Synagóga
Lokalita
obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Stavba pochádza z roku 1901. Židovská náboženská obec ju dala vybudovať namiesto starej synagógy, ktorú zničil požiar v roku 1893. [1]
 

Židia do Dolného Kubína prichádzali vo zvýšenej miere od 18. storočia. Mesto im prenajímalo napríklad predaj pálenky. Židovskí nájomcovia najprv odoberali pálenku od miestnych obyvateľov, neskôr si ju pálili sami. V 19. storočí sa židovská komunita v meste naďalej rozvíjala a miestna náboženská obec patrila k najstabilnejším a najaktívnejším na území Slovenska. Mala vlastného rabína, školu, synagógu a cintorín. [2]
 

Najväčšiu tragédiu zažilo židovské obyvateľstvo počas holokaustu. V dňoch 5. 6., 26. 7. a 31. 7. 1942 bolo z Dolného Kubína deportovaných 93 rodín do nemeckých vyhladzovacích táborov. Dnes sa v meste už nikto nehlási k židovskej národnosti a vierovyznaniu. Na budove bývalej synagógy bola 1. 12. 1992 odhalená pamätná tabuľa. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je dobrý. Dnes sa v nej nachádza Kino Choč.
Prístup
Hviezdoslavove námestie
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. s. 81.
[2] www.dolnykubin.sk (7.2.2016)
[3] www.zilina-gallery.sk (7.2.2016)
Bibliografia
www.dolnykubin.sk
GPS
49.206525, 19.297715
49°012'23.5"N 19°017'51.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk