Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Kubín - Židovský cintorín
Lokalita
obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pred druhou svetovou vojnou žilo v Dolnom Kubíne tristo osôb, ktoré sa hlásili k židovstvu. Počas vojny boli Židia deportovaní v niekoľkých etapách do koncentračných táborov, prípadne sa odsťahovali do cudziny. V súčasnosti v Dolnom Kubíne nie je nikto, kto by sa hlásil k židovskému náboženstvu. [1]
 

Židia mali v meste svojho rabína, synagógu, cintorín a školské triedy, v ktorých sa vyučovali ich deti. Žili s ostatnými v zhode a ich zvyky sa veľmi podobali ostatným. Cintorín bol až do roku 1948 udržiavaný, ale po odchode Židov postupne pustol. Stal sa miestom pre asociálne živly, pomníky sa ničili a rozkrádali. [2] Miesto posledného odpočinku dolnokubínskych Židov dlhé roky chátralo a zarastalo krovím. Schádzali sa na ňom vandali, jazdili po ňom motorkári. Stal sa terčom kamenárov a zlodejov žulových náhrobných kameňov. [3]
 

Na mnohých miestach bolo zničené oplotenie. Od roku 1992 sa začalo s jeho opravou. Cintorín sa vyčistil a pravidelne sa kosí. Obnovilo sa oplotenie. [4]
 

Pravdepodobne jeden z najstarších náhrobných kameňov pochádza z roku 1857. Židom vo väčšine miest dovolili usadiť sa a získať nehnuteľnosť až od roku 1840. Potom si zriadili náboženskú obec, povolali rabína, aby vysvätil cintorín. To trvalo približne desať rokov. V roku 1851 si židovskí obyvatelia založili v Dolnom Kubíne Spolok na podporovanie regrútov. Mal chrániť židovských nováčikov pri vojenskom losovaní. O štyri roky neskôr vznikol aj Židovský pohrebný spolok, na ktorý neskôr nadviazalo združenie Chevra Kadischa. Zámožnejší židia založili v roku 1872 Židovský spolok na podporovanie chudobných. [5]
 

Pre Žida je pokoj mŕtveho posvätná vec. Ortodoxní Židia nesmú ani náhrobný kameň nadvihnúť, a preto do starých hrobov nepochovávali, radšej rozšírili cintorín. [6]
 

Na dolnokubínskom židovskom cintoríne v jeho hornej časti sa v kúte nachádza nevšedný hrob. Už na prvý pohľad sa odlišuje od ostatných. Je malým umeleckým dielom. Na náhrobnom kameni je vytesaná popínavá rastlina. Pochovaná je v ňom 23-ročná Lilli Holenderová. Meno matky je napísané veľkými písmenami, otcovo malými, čo znamená, že pomník dala pravdepodobne urobiť matka. Dcéra bola slobodná. Krásna práca kamenára svedčí o tom, že pochádzala zo zámožnej rodiny. Pomník Náhrobník stojí úplne v kúte a okolo neho nie sú iné hroby, čo naznačuje, že asi spáchala samovraždu. [7]

Prístup
Cintorín sa nachádza pri ceste smerom na Kuzmínovo po ľavej strane. [8]
Poznámky
[1 - 2] www.dolnykubin.sk (22.3.2016)
[3] PAVELEK, Martin: Židovský cintorín odkrýva staré tajomstvá. 8. marec 2014, www.nasaorava.sme.sk. (22.3.2016)
[4] www.dolnykubin.sk (22.3.2016)
[5 - 7] PAVELEK, Martin: Židovský cintorín odkrýva staré tajomstvá. 8. marec 2014, www.nasaorava.sme.sk. (22.3.2016)
[8] www.dolnykubin.sk (22.3.2016)
Bibliografia
www.dolnykubin.sk
GPS
49.207290, 19.293436
49°12'26.2"N 19°17'36.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk