Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Lieskov
Iný názov
Dolné Lieskové
Lokalita
obec Dolný Lieskov, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ zo 17. storočia. Upravený bol v 18. storočí. V 90. rokoch 19. storočia bol radikálne prestavaný a prefasádovaný v historizujúcom slohu holandsko-francúzskeho baroka. V rokoch 1957 – 1959 bol rozšírený prístavbou novej budovy. Kaštieľ je dvojpodlažná obdĺžniková dvojtraktová budova. Miestnosti na prízemí majú valené a krížové klenby. Fasáda je bohato členená a má neobarokové štíty. K objektu prilieha park, v ktorom je alegorická klasicistická socha Jari z polovice 19. storočia. [1]
 

Od roku 1920 spravovala dolnolieskovske panstvo rodina Taranzová, ktorá ho zveľaďovala do roku 1948. Po roku 1948 znárodnením prešiel všetok majetok do vlastníctva štátu. Najväčší majetok tvorili lesy, pasienky a kaštieľ zo 17. storočia, s rozsiahlym parkom, kde sa doteraz zachovali vzácne dreviny, medzi ktoré patrí aj 350 – ročná, zákonom chránená lipa malolistá, ktorá je tretia najväčšia a najstaršia v okrese. V besiedke, vytvorenej medzi jej hrubými ramenami, písal významný maďarský spisovateľ Kálman Mikszáth (1874 – 1910) dielo „Dáždnik svätého Petra“. Uprostred parku je rybník s malým ostrovčekom, na ktorom pôvodne rástla lipa. Dnes tu namiesto nej stojí besiedka, ku ktorej vedie drevený mostík. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Od roku 1960 sa kaštieľ využíva ako domov dôchodcov, dnes pod názvom Centrum sociálnych služieb (CSS) – Nádej. Kaštieľ danému účelu veľmi nevyhovoval, ale väčšie zásahy boli vylúčené. Situácia sa riešila výstavbou nových objektov pri kaštieli. Čaro historického sídla sa tak výrazne narušilo. Jemne konštatované – vyzerá to otrasne! Vo veľkom počte sú kaštiele na Slovensku využívané ako sociálne zariadenia, napriek tomu, že ide o staré, chladné a z dnešného pohľadu nepohodlné stavby. Situácia sa rieši postavením novej a modernej stavby v parku kaštieľa, čo znehodnocuje kaštieľ a zničí park – príklad: Ličartovce.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Dolný Lieskov foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Dolný Lieskov foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Dolný Lieskov foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Dolný Lieskov foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Dolný Lieskov foto © Ľuboš Repta 8/2015Kaštieľ Dolný Lieskov foto © Ľuboš Repta 8/2015Kaštieľ Dolný Lieskov foto © Ľuboš Repta 8/2015Kaštieľ Dolný Lieskov foto © Ľuboš Repta 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 328.
[2] www.dolnylieskov.sk (16.7.2013)
GPS
49.053940, 18.417999
49°0 3' 14.18", 18°0 25' 4.80"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk