Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Ohaj - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Dolný Ohaj, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kamenná baroková socha z roku 1798.
Bibliografia
www.dolnyohaj.skwww.pamiatkynaslovensku.sk