Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Ohaj - prícestná socha sv. Urbana
Lokalita
obec Dolný Ohaj, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kamenná socha zo začiatku 19. storočia.
Bibliografia
www.dolnyohaj.skwww.pamiatkynaslovensku.sk