Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Pial
Iný názov
Kaštieľ Hunyadyovcov
Lokalita
obec Dolný Pial, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ postavený v polovici 19. storočia. Dvorový trakt pochádza zo začiatku 18. storočia. Je to jednopodlažná budova na pôdoryse písmena U so vstupným portikom. [1] Ide o jednoduchý a pomerne rozsiahly objekt, na ktorom sú viditeľné moderné zásahy pre adoptovanie na nové účely.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý. Slúži ako potraviny, zberné suroviny, hostinec a krčma.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 329.
Bibliografia
www.dolnypial.sk
GPS
48.130059, 18.463747
48°07'48.2"N 18°27'49.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk