Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Pial - Kostol Nanebovstúpenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolný Pial, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z roku 1720 postavený na mieste gotického sakrálneho objektu, ktorý bol v roku 1686 zničený vo vojne. V roku 1772 dostal novú vežu. Obnovený bol po požiari v roku 1877. Kostol rozšírili o bočnú loď v roku 1923. Renovovali ho v roku 1937. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria a vstavanou vežou. Nová bočná loď je pripojená k pôvodnému priestoru tromi arkádami, zaklenutými valenou lunetovou klenbou. Loď je zaklenutá pruskou klenbou, sakristia má krížovú klenbu. Vstavaný chór a podvežie sú podklenuté plackou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Priečelie má rizalit. Nad vchodom je tabuľa s dátami stavebných etáp. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Hlavný oltár je barokový, typ stĺpových oltárov, s ústredným obrazom Nanebovstúpenia Pána a postrannými sochami sv. Imricha a Ladislava. Nadstavec je ozdobený menšou olejomaľbou Najsvätejšej Trojice. Oltár pochádza z čias okolo roku 1720. Bočný oltár sv. Jozefa Pestúna je barokový so stĺpovou architektúrou a nadstavcom z čias okolo roku 1720. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dolný Pial - Kostol Nanebovstúpenia Pána foto © https://commons.wikimedia.org/ 1/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 329.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 329.
Bibliografia
www.dolnypial.sk
GPS
48.131857, 18.461467
48°07'54.7"N 18°27'41.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk