Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Pial - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Dolný Pial, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kamenný stĺp z polovice 18. storočia. Na podstavci sú plastiky sv. Jána, Rócha a Sebastiána.
Bibliografia
www.dolnypial.skwww.pamiatkynaslovensku.sk