Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Štál - Kalvínsky kostol
Iný názov
Alistál, Hroboňovo (1948 - 1990)
Lokalita
obec Dolný Štál, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1786. Veža pribudla až v roku 1825. Objekt zväčšili v roku 1886. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Priestory majú rovný strop. Hladká fasáda bola kedysi zakončená podstrešným lichým oblúčikovým vlysom. Veža je členená nárožnými pilastrami a kordónovými rímsami, krytá ihlancovou strechou. Nad vstupným portálom sú združené okná. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza kultové cínové a strieborné nádoby z konca 18. storočia a zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 453.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 453.
GPS
47.933742, 17.713920
47°56'01.5"N 17°42'50.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk