Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Tisovník (Horný Tisovník) - zvonica
Lokalita
obec Horný Tisovník, okres Detva, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Drevená zvonica s charakteristickou podobou otvorených arkádových renesančných zvoníc 17. storočia. [1] Je to ľudová zrubová stavba, retardujúca typ zvoníc zo 17. storočia. Z dolnej otvorenej konštrukcie, krytej pultovou strechou, vyrastá nižšia vežovitá horná časť s vyrezávanými zvukovými arkádami. [2] Krytá je stanovou strechou, ktorú v súčasnosti pokrýva nevhodný materiál – plech.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Dnes je už bez využitia.
Prístup
Obec, ktorá sa nachádza v južnej časti regiónu Podpoľanie, vznikla spojením v minulosti samostatných sídiel – Horného a Dolného Tisovníka. Práve nad jej dolnou časťou, na voľnom otvorenom priestranstve, stojí okrem murovanej aj drevená zvonica. [3]
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 175.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 331.
[3] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. s. 175.
GPS
48.390966, 19.378615
48°23'27.5"N 19°22'43.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk